ZRUŠENÍ BOHOSLUŽEB A POBOŽNOSTÍ

 

Na základě aktuální situace a nařízení vlády ČR se s okamžitou platností ruší veškeré veřejné bohoslužby a pobožnosti.

Týká se všech farností spravovaných z Tatenice – tj. Lubník, Tatenice, Hoštejn a Kosov.

Toto opatření platí až do odvolání ()