Tříkrálová sbírka 2014

I v letošním roce vás doma možná navštívili tři králové, aby vám popřáli šťástný nový rok, dali malý dárek, napsali na dveře K + M + B a získali příspěvek do pokladničky pro Českou katolickou charitu. V Tatenici chodilo 6 skupin s vedoucími. Děkujeme jim za ochotu a čas, který věnovali pro potřebné.

Kontaktní údaje

  • Římskokatolická farnost Tatenice
  • Tatenice 83
  • 561 31 Tatenice
  • Telefon: +420 465 381 229
  • E-mail: fatatenice@ado.cz

Vyhledávání