Noc kostelů 2013

Také letos se v mnoha zemích Evropy konala Noc kostelů, při které se lidé mohou blíže seznámit s duchovním a kulturním významem křesťanství. V Tatenici jsme se do této akce zapojili již potřetí. Znovu bylo možné si prohlédnout všechny prostory kostela, chrámovou loď, presbytář, sakristii, oratoř, kazatelnu a také vystoupit na kůr.

Vystaveny byly zapůjčené monstrance a liturgické nádoby, velmi zajímavé bylo nahlédnutí do biblí a misálů. Kostelem zněla hudba, písně scholy vedené Ludmilou Polákovou a na varhany zahrál Vojtěch Polák. Otevřena k prohlídce byla také hřbitovní kaple a výšek se nebojivší návštěvníci mohli vystoupit na věž ke zvonům a na půdu nad stropní klenbu. Celý večer proběhl v příjemné atmosféře přátelského setkávání a obdivu k dílu našich předků.

()