Slavnost Vzkříšení – vigílie, křest

Takto jsme oslavili největší svátek křesťanského roku – Vzkříšení. Vigílie začíná na Bílou sobotu po setmění žehnáním ohně a svíce. Během mše sv. se rozezní zvony a rozsvítí všechna světla jako symbol slavného zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slavnost byla o to radostnější, že během ní přijal Roman křest.

  ()