Tříkrálová sbírka 2014

I v letošním roce vás doma možná navštívili tři králové, aby vám popřáli šťástný nový rok, dali malý dárek, napsali na dveře K + M + B a získali příspěvek do pokladničky pro Českou katolickou charitu. V Tatenici chodilo 6 skupin s vedoucími. Děkujeme jim za ochotu a čas, který věnovali pro potřebné.

()