Bývalý augustiniánský klášter Koruna Panny Marie

Když Boreš z Rýzmburka v polovině 13.století obdržel darem od krále Václava I tehdejší Moravskotřebovsko,založil roku 1267 na vyvýšeném místě obtékaném řekou Moravskou Sázavou klášter.Sem byli povoláni mniši řádu svatého Augustina,založeného papežem Alexandrem IV v roce 1256.Klášter se stal kulturním a duchovním centrem kraje a významným poutním místem.V době husitských válek však došlo k jeho zničení.Později byl konvent obnoven,ale v 16.století odcházejí řeholní bratři do Brna a klášter roku 1552 zaniká.Do současnosti se dochovalo pouze torzo kostela s dřevěnou zvonicí.

()