Podzimní duchovní víkend pro muže

Datum: 23.10.2015 od 16:00

23. – 25. 10. 2015 – fara Tatenice

Téma: Proč být v dnešní době věřící chlap

Program

Pátek 23. 10. 2015

16:00 – 18:00          příjezd a ubytování

18:30 – 19:30          mše svatá s Václavem Vackem

19:30 – 20:00          večeře

20:00                       zahajovací večer

Sobota 24. 10. 2015

  7:30                       budíček

  8:00 – 8:30            příjezd a ubytování

  9:00 – 12:00          přednáška + diskuze

12:00 – 13:00          oběd

Varianta 1

13:00 – 16:00          procházka

16:00 – 19:00          přednáška + diskuze

19:00 – 20:00          večeře

20:00 – 21:00          cesta světla nebo adorace v kostele

21:00 –                     hodnocení, povídání, pohoda

Varianta 2

13:00 – 16:30          přednáška + diskuze

16:30 – 19:00          procházka

19:00 – 20:00          večeře

20:00 – 21:00          cesta světla nebo adorace v kostele

21:00 –                     hodnocení, povídání, pohoda

Neděle 25. 10. 2015

  7:30                        budíček + snídaně

  8:40                        mše svatá

10:00                        balení, úklid a odjezd domů

 

  ()